24 timmars rörelsevanor hos barn är inte direkt kopplat till framtida övervikt och fetma

Fysisk aktivitet är bra för barns hälsa. Däremot syns inga direkta tydliga samband mellan rörelsevanor hos barn och framtida övervikt och fetma, visar en studie genomförd av medarbetare på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

De så kallade 24-timmarsrekommendationerna för barn innehåller rekommendationer om minst 60 minuters daglig rörelse på medelintensiv nivå, 9-11 timmars sömn och högst två timmars skärmtid. Tidigare har det sagts att barn som följer dessa råd har lägre risk att utveckla fetma och övervikt, men någon så tydlig koppling finns inte enligt studien.

I studien undersöktes 830 fyraåringars rörelse- och sovvanor samt skärmtid. Data för barnens vikt och längd inhämtades från barnhälsovården vid fyra och sedan vid fem års ålder.

Studien visar att 18 procent av barnen, 11 procent av flickorna och 24 procent av pojkarna, nådde upp till 24-timmarsrekommendationerna för rörelsevanor vid fyra års ålder, men att förekomst av övervikt och fetma vid fyra och fem års ålder inte direkt är kopplad till rörelsevanor.

Foto: Shutterstock

Publicerad 2018-03-26

Senast ändrad 2020-06-30