Högre risk för unga arbetslösa att läggas in på sjukhus för psykisk ohälsa

Unga långtidsarbetslösa löper nästan dubbelt så hög risk att läggas in på sjukhus för alkoholrelaterade problem, psykisk sjukdom och suicidförsök. Det visar undersökning från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin som studerat sambanden mellan arbetslöshet och sjukhusinläggning för ovanstående problem.

Många unga har en osäker ställning på arbetsmarknaden och riskerar i högre grad än medelålders personer att bli arbetslösa. Det är sedan tidigare känt att långtidsarbetslöshet är förknippat med ökad risk för ohälsa och social marginalisering.

Långtidsarbetslösheten var högre bland unga som hade lågutbildade föräldrar, unga födda i icke-nordiska länder av icke-nordiska föräldrar samt för unga som bodde i kommuner med låg andel högutbildade vuxna.

Studien, som bygger på arbetslöshetshetsstatistik och patientregistret över slutenvård, visar att korttidsarbetslöshet och särskilt långtidsarbetslöshet är förknippat med högre risk för sjukhusinläggning på grund av alkoholrelaterade hälsoproblem, psykiska sjukdomar eller suicidförsök. Unga långtidsarbetslösa har nästan dubbelt så hög risk att slutenvårdas för alkoholrelaterade problem, psykisk sjukdom och suicidförsök, än unga utan arbetslöshet. Detta inom tre år efter period av arbetslöshet.

Publicerad 2015-03-26

Kontaktperson: Finn Rasmussen