Ny studie om psykisk ohälsa

Just nu driver Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) en studie om stigma kopplat till psykisk ohälsa. Studien ska ge ökad kunskap om ämnet och synliggöra attityder kring psykisk ohälsa och psykiatrisk vård – så att vården kan anpassas efter befolkningens behov.

Enheten för psykisk hälsa på CES ligger bakom studien. En enkät har skickats till 5 000 slumpmässigt utvalda personer i Stockholms län, 16–84 år, som får möjlighet att delta i studien – helt frivilligt och helt anonymt. 

Kunskap om befolkningen ger bättre vård
Psykisk ohälsa är något som berör och drabbar många i samhället, men som kan uppfattas olika beroende på vem man är. Och dessutom är ämnet ofta stigmatiserat.

Syftet med CES studie är att ta reda på hur personer beskriver psykisk ohälsa, och vilka attityder kring psykisk ohälsa och psykiatrisk vård som finns. Resultaten från studien ska man sedan förmedla vidare till vården och till politiker.

– Vi är beroende av kunskap om nuläget för att kunna förändra verksamheter och anpassa vården för psykisk ohälsa så att den anpassas efter befolkningens faktiska behov, säger Kyriaki Kosidou, specialistläkare i psykiatri på CES och ansvarig för studien. 

 

Publicerad 2019-05-13