Tobaksprevention blir högskolekurs

Under våren 2019 startar kursen Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården som uppdragsutbildning på Karolinska Institutet. Kursen ger 7,5 högskolepoäng.

Kursen vänder sig till personer som arbetar inom hälso- och sjukvård eller liknande med personer som använder tobak och som skulle behöva sluta. Efter avslutad kurs ska deltagaren ha en övergripande kunskap om epidemiologi, prevention och behandling av tobaksbruk. Utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv kommer deltagaren självständigt kunna utföra kvalificerad tobaksavvänjning individuellt och i grupp.

Kursen ger 7,5 högskolepoäng och för behörighet krävs minst 180 högskolepoäng inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård eller annat relaterat område.

Kursansvariga 

Ansvarig institution är institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och
samhälle, sektionen för allmänmedicin i samarbete med Akademiskt Primärvårdscentrum (APC) och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) inom Region Stockholm.

Kursansvariga arbetar inom Uppdrag tobaksprevention Stockholm, ett treårigt projekt inom Region Stockholm som ska minska tobaksbruket och bidra till en mer jämlik hälsa i samhället. 

Publicerad 2019-03-22