Nu finns affischen Barn och unga – kolla hit

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin har tillsammans med barn, vårdpersonal och 1177 tagit fram en affisch till väntrum. Affischen handlar om barns rättigheter som närstående till någon som är sjuk.

 

Syftet med affischen är att informera barn och unga om att de har rätt till information, råd och stöd om en förälder eller annan närstående är sjuk (enligt 2 g § Hälso- och sjukvårdslagen).
Affischen går att beställa i tryckt version eller skriva ut på materialsidan för Barns ställning i vården (på Vårdgivarguiden).

Barnkonventionen

Stockholms läns landsting ska bli ännu bättre på att tänka på barnen i alla beslut som fattas och ha ett barnperspektiv. Landstinget ska också anstränga sig för att ta in barns och ungdomars synpunkter på verksamheterna. Detta är ett beslut som alla partier i Stockholms läns landsting är överens om. All landstingsfinansierad verksamhet – från trafik, kultur och samhällsplanering till hälso- och sjukvård – ska aktivt arbeta för att bli ännu bättre på att möta barn och ungdomar.

Publicerad 2015-04-29

Kontaktperson: Ludmilla von Zweigbergk