Alkohol, narkotika och tobaksrökning ger stor del i sjukdomsbördan

Alkohol, narkotika och tobak bidrar till omfattande sjuklighet och dödlighet. En studie visar att alkohol, narkotika och tobaksrökning förekom bland de tio riskfaktorer som orsakade störst sjukdomsbörda i Sverige 2010.

I senaste numret av Läkartidningen (03-04 2015) skriver bland andra Peter Allebeck, från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), om ett mått som allt oftare används för att beräkna sjukdomsbördan av alkohol, narkotika och tobak.

Inom det globala sjukdomsbördeprojektet (GBD; Global Burden of Disease), räknar man fram antal förlorade levnadsår på grund av sjukdom och för tidig död och lägger samman till så kallad DALY (disability adjusted life years; funktionsjusterade levnadsår). Med DALY-måttet kan jämförelser göras mellan länder, tidsperioder, åldersgrupper och sjukdomsdia­gnoser, vilket kan ge värdefull information för riktade insatser.

Studien visar att tobaksrökning var den fjärde största riskfaktorn för ohälsa i Sverige 2010, medan alkohol kom på åttonde plats och narkotikabruk på tionde plats. Tobaksrökning stod för 7,7 procent av den totala sjukdomsbördan, alkoholbruk för 3,4 procent och narkotikabruk för 1,3 procent. 

Läs artikeln i Läkartidningen

Publicerad 2015-01-15