Alkohollinjen lanserar ny webbplats

Med fokus på lättillgänglig information om den rådgivning som Alkohollinjen ger är förhoppningen att den nya webbplatsen ska nå ut till ännu fler som vill förändra sina alkoholvanor.

Alkohollinjen.se, som tidigare nåtts via 1177 Vårdguiden, får nu en egen webbplats med tydlig struktur, modern design och navigering. 

– Webbplatsen riktar sig både till den som vill förändra sina alkoholvanor och för närstående till personer med alkoholproblem. Vi erbjuder lättillgänglig information om den rådgivning som bedrivs på Alkohollinjen. Dessutom finns nu information om vad verksamheten kan erbjuda vårdgivare, säger Kerstin Damström Thakker, driftansvarig på Alkohollinjen.

Alkohollinjens nya webbplats har en responsiv design som anpassar sig till alla typer av skärmar. Det går att lyssna på webbplatsen och det finns en panikknapp för den som snabbt vill kunna lämna sidan.

– Vi hoppas att den nya webbplatsen ska innebära att fler tar steget att ringa till oss. Målsättningen är självklart att fler ska kunna informera sig om vår verksamhet och att trösklen att ta kontakt med oss därmed ska minska, säger Lene Nordstrand, enhetschef på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin samt chef för Sluta Röka Linjen och Alkohollinjen.

Alkohollinjen är en nationell hjälplinje som erbjuder stöd via telefon för den som vill förändra sina alkoholvanor och för närstående till personer med alkoholproblem. Det är kostnadsfritt att ringa och den som vill kan vara anonym. Alkohollinjen drivs av Stockholms läns landsting med huvudsaklig finansiering från Folkhälsomyndigheten.

Publicerad 2015-09-24

För ytterligare information

Kerstin Damström Thakker, driftansvarig, Alkohollinjen
Tel: 08- 123 371 06, e-post: kerstin.damstrom-thakker@sll.se

Fredric Ripe, enhetschef kommunikation, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.
Tel: 08-123 372 10, e-post: fredrik.ripe@sll.se