Alkohollinjen tio år- en tillbakablick på tio års verksamhet

I slutet av januari fyllde Alkohollinjen tio år och firades med en sammankomst för gamla och nya medarbetare, samarbetspartners och andra intresserade som kunde titta tillbaka på tio års verksamhet och utveckling av telefonstödlinjen.

De första 10 åren efter att Sverige gick med i EU 1995 ökade alkoholkonsumtionen i hela landet med 33 procent. För att begränsa alkoholens skadeverkningar togs då flera olika initiativ på nationell och regional nivå, ett av dessa var beslutet att starta Alkohollinjen i januari 2007.  

Alkohollinjen är en nationell stödlinje som drivs av Stockholms läns landsting, för att per telefon ge stöd till den som vill förändra sina alkoholvanor eller som är orolig för en anhörigs alkoholvanor. Skulle någon, som behöver mer hjälp än det stöd Alkohollinjen kan erbjuda, ringa hänvisas personen vidare till mer omfattande insatser, exempelvis beroendevården.

Olika typer av samtal

Samtalen ser lite olika ut beroende på vem som ringer. Någon som vill förändra sina alkoholvanor får stöd att ta kontroll över sin alkoholkonsumtion. När en anhörig ringer ligger fokus först på att förbättra hens eget mående och när den anhöriga mår bra på hur hen kan hjälpa sin närstående att förändra sina alkoholvanor.

En annan och ny målgrupp för Alkohollinjen är hälso- och sjukvårdspersonal, där Alkohollinjen erbjuder handledning i att ta upp frågor om alkohol med patienter.

Alkoholvanorna varierar

Riskbruk av alkohol förekommer i alla befolkningsgrupper, bland välbeställda och bland socialt utsatta.

– Alkoholvanorna varierar till exempel beroende på ålder, kön och under vilka sociala förhållanden personen lever. En del dricker ofta och i mindre mängder och andra dricker mindre ofta men då för att berusa sig. Men problem kan man få oavsett hur man dricker och vem man är, men det man kan säga är att konsekvenserna ofta blir svårare för människor som har det lite sämre ställt, säger Kerstin Damström Thakker, driftansvarig för Alkohollinjen, en av initiativtagarna till linjen och den enda som följt verksamheten sedan den startade för tio år sedan.

Utbildade rådgivare

På Alkohollinjen arbetar rådgivare som oftast har hälsopedagogisk yrkesbakgrund men alla har genomgått Alkohollinjens utbildning där stor vikt läggs vid att utveckla deras kompetens i Motiverande Samtal.

Framtida utveckling inom flera områden

När Alkohollinjen startades 2007 besvarades 660 samtal och under 2016 besvarades 3300 samtal. Rådgivningen utvecklas ständigt och detsamma gäller bl a fortbildningen av rådgivarna och marknadsföringen.

Publicerad 2017-02-01