Alkohollinjens årsrapport 2015

Alkohollinjen erbjuder stöd per telefon både för personer som vill förändra sina alkoholvanor och för anhöriga samt handledning för personal inom hälso- och sjukvården. Under 2015 genomförde Alkohollinjen över tretusen samtal.

Personer som börjar se att deras alkoholvanor leder till problem gör oftast försök att på egen hand uppnå en förändring. En del behöver hjälp i den processen och då kan Alkohollinjens telefonbaserade stöd vara en hjälp.

Alkohollinjen drivs sedan starten 2007 inom Stockholms läns landsting med nationellt uppdrag och finansiering från Socialdepartementet.

Samtal under 2015

Under 2015 genomfördes  3 120 samtal, 1 850 av dem var med personer som ville förändra sina alkoholvanor och 980 samtal med anhöriga. Skillnaden är att personer som ringer för egen del har fler uppföljande samtal i genomsnitt. 

Tre målgrupper

Alkohollinjen har tre målgrupper.

Den primära målgruppen är personer med riskbruk av alkohol. Tanken är att de ska kunna uppnå bestående förändringar av sina alkoholvanor med hjälp av ett eller ett fåtal samtal.

Den andra målgruppen är anhöriga som vill ha stöd för att på bästa sätt kunna hantera sin egen situation eller stödja en anhörig med alkoholproblem. De flesta anhöriga som ringer till Alkohollinjen oroar sig över en partner, förälder, vuxet barn eller vän. Gemensamt för båda dessa målgrupper är att de själva tar kontakt för att de vill ha stöd för att uppnå en förändring av sin situation.

En tredje och ny målgrupp är personal inom hälso- och sjukvården. Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder bör frågor om bland annat alkoholvanor ställas av vården och patienter med riskbruk bör erbjudas rådgivande samtal.

Publicerad 2016-07-14