Alkohollinjens årsrapport 2016

Alkohollinjen erbjuder stöd per telefon till personer som vill förändra sina alkoholvanor och till anhöriga samt ger handledning för personal inom hälso- och sjukvården. Nu presenterar linjen sin årsrapport för 2016.

Personer som börjar se att deras alkoholvanor leder till problem gör oftast försök att på egen hand uppnå en förändring. En del behöver hjälp i den processen och då kan Alkohollinjens telefonbaserade stöd vara en hjälp.

Alkohollinjen drivs sedan starten 2007 inom Stockholms läns landsting med nationellt uppdrag och finansiering från Socialdepartementet.

Samtal under 2015

Under 2016 registrerades 6 306 kontakter under öppettiderna.

Av dem som tog kontakt för första gången var 820 anhöriga till någon med alkoholproblem och 707 personer ringde för att förändra sina alkoholvanor. Personer som ringer för egen del har i genomsnitt fler uppföljande samtal än anhöriga. Av totala andelen samtal var 62 procent samtal med klienter varav hälften hade fler än ett samtal. 38 procent av samtalen var med anhöriga och av dessa var det totalt 17 procent som hade fler än ett samtal med Alkohollinjen.

Tre målgrupper

Alkohollinjen har tre målgrupper:

  • Den primära målgruppen är personer med riskbruk av alkohol. Tanken är att de ska kunna uppnå bestående förändringar av sina alkoholvanor med hjälp av ett eller ett fåtal samtal.
  • Den andra målgruppen är anhöriga som vill ha stöd för att på bästa sätt kunna hantera sin egen situation eller stödja en anhörig med alkoholproblem. De flesta anhöriga som ringer till Alkohollinjen oroar sig över en partner, förälder, vuxet barn eller vän. 
  • En tredje och ny målgrupp är personal inom hälso- och sjukvården. Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder bör frågor om bland annat alkoholvanor ställas av vården och patienter med riskbruk bör erbjudas rådgivande samtal.


Publicerad 2017-05-04

Kontaktperson