Att sluta röka är något av det bästa du kan göra för din hälsa

Att det är ohälsosamt och dyrt att röka vet många rökare, men ändå är det svårt att sluta. I senaste numret av 1177 Vårdguiden (nr 4/2016) berättas om kroppens hälsoresa, som börjar när man slutar röka.

Att sluta röka är det bästa man kan göra för sin hälsa. Efter bara några timmars rökstopp påverkas kroppen positivt. Blodcirkulationen blir bättre och efter några veckor brukar det kännas lättare att andas vid till exempel promenader. Immunförsvaret blir bättre och risken för hjärt- och kärlsjukdomar och cancer minskar.

Starkt beroendeframkallande

Nikotin, som finns i cigaretter, är starkt beroendeframkallande och gör att det kan vara svårt att sluta röka. Beroendet är både fysiskt, genom att kroppen utvecklat receptorer för nikotinet, och det är psykiskt eftersom rökning ofta blir en vana och en del av vardagen. 

– Man måste vara ödmjuk inför svårigheterna att sluta. Alla kan sluta röka, men inbitna rökare kan behöva nikotinhjälpmedel och extra stöd under en tid, säger Lene Nordstrand, chef för enheten för Alkohol- och tobaksprevention på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), i 1177 Vårdguidens artikel.

Stöd att sluta röka

Stockholms läns landsting driver sedan många år Sluta-Röka-Linjen som erbjuder stöd till den som vill sluta röka. Det är en telefonlinje dit den kan ringa som behöver hjälp och stöd och de som svarar är utbildade tobaksavvänjare.

Läs hela artikeln via länken på sidan.

Publicerad 2016-12-09