Barnkonventionen 25 år

I år fyller Barnkonventionen 25 år. Detta firas bland annat på Södersjukhuset och Sachsska barn- och ungdomssjukhuset den 20 november.

På Södersjukhusets aula kommer föreläsningar att pågå under dagen för all personal. Föreläsare är Pelle Sandstrak "Mr Tourette och jag" och Anders Hjern professor i barnhälsokunskap med flera. En arbetsgrupp på Sachsska, där bland andra Ludmilla von Zweigbergk från CES ingår, har varit med och tagit fram programmet för dagen.

Handlingsplanen för arbetet med Barnkonventionen inom SLL antogs i Landstingsfullmäktige 2005 och uppdaterades 2011. Barns bästa och alla barns möjligheter till delaktighet är angelägna delar i arbetet, till exempel att barn och unga ska vara delaktiga i sin egen vård (nya Patientlagen), att få ge förbättringsförslag som resenär i kollektivtrafiken och att som närstående till sjuk förälder (enligt Hälso- och sjukvårdslagen) få information, råd och stöd.

Publicerad 2014-11-14

Kontaktperson: Ludmilla von Zweigbergk