Bättre kunskap om barns och ungdomars psykiska hälsa

Barns och ungdomars psykiska hälsa har fått betydande uppmärksamhet under de senaste åren. Vad de olika begreppen – psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd – innebär är ofta oklart. Ett nytt faktablad klargör de olika begreppen samt beskriver förekomsten.

För att barn och unga ska må bra behövs insatser för att främja psykisk hälsa samt förebygga och behandla psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd. En gemensam begreppsvärld är nödvändig för att kunna utföra insatser på ett strukturerat och ändamålsenligt sätt.

Kunskap om de olika begreppen

Väl genomförda studier, som är baserade på vedertagna mätinstrument för att mäta förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd i Sverige är sällsynta. Det är därför viktigt att ha kunskap om de olika begreppen för att kunna bedriva forskning och i framtiden kunna verka för hälsofrämjande, preventiva och behandlande insatser av god kvalitet.

Ett nytt faktablad från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, klargör innebörden av begreppen psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd och presenterar förekomst bland barn och unga utifrån undersökningar som genomförts under de senaste åren.

Publicerad 2015-09-25

Kontaktperson: Christina Dalman