Boka in höstens utbildningar och seminarier på CES

Nu är det dags att boka in höstens utbildningar på Centrum för epidemiologi och samhällsmedcin (CES).

Lagom till sommaren är det dags att ta en titt på vad hösten har att erbjuda i intressanta utbildningar, kurser och seminarier på CES. Passa på att redan nu boka in dig på höstens sammankomster.

CES uppdrag är att bidra till en god och jämlik hälsa till befolkningen i Stockholms län genom kunskapsutveckling och kunskapsspridning. CES utbildningssatsningar är en del av kunskapsspridningen.

Till hösten märks två utbildningar i Motiverande samtal (MI), en kurs för att bli tobaksavvänjare och en kurs om ta upp frågan om riskbruk av alkohol. Workshops i implementering lär ut de senaste rönen om hur man effektivt implementerar nya metoder och arbetssätt i verksamheter.

Utbildningarna och seminarierna vänder sig främst till personer som arbetar med folkhälsofrågor i Stockholms län. Till exempel inom vård, skola och intresseorganisationer, eller som politiker eller tjänsteman inom landsting, kommun och stat.

Varmt välkommen!

Publicerad 2016-06-02