Utbildning fokuserar på bra mat- och rörelsevanor i förskolan

Bra mat och fysisk aktivitet ökar förutsättningarna för ett friskt liv. Mat- och rörelsevanor grundläggs tidigt och därför är det viktigt att tidigt skapa goda vanor redan i förskolan. Utbildningsdagen Bra mat och rörelse i förskolan och annan pedagogisk verksamhet hölls på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) i slutet av september.

Samtalet är i full gång i salen. Ett tjugotal kursdeltagare diskuterar kostråd och måltider, fysisk aktivitet och utevistelse och vilken betydelse dessa har i förskolan. Diskussionerna handlar om allt från hur barn kan lockas att äta mer grönsaker till vilken roll personalen spelar vid måltiden och vid utomhusleken.

- Barn härmar och gör som vuxna, eller som barn runtomkring dem gör. Därför är det till exempel viktigt att personalen i förskolan äter samma mat som barnen och gör det med positiv attityd. Om ett barn vågar smaka på något nytt är chansen stor att de andra barnen följer efter, berättar Andrea Friedl.

- Att främja goda matvanor handlar om att pedagoger i förskolan använder sin pedagogiska kompetens under måltiderna. Det handlar inte ”bara” om matens näringsriktighet.

En tredjedel fysiskt aktiva en timme om dagen

Forskning visar också att förskolebarn rör sig för lite, bara en tredjedel av fyraåringarna är fysiskt aktiva på måttlig och intensiv nivå i mer än en timme om dagen.

- Det gäller att skapa förutsättningar för aktiva lekar. Det görs bäst utomhus, det är därför det är så viktigt med utomhusvistelse för förskolebarn, säger Maria Wikland.

Miljön är viktig för leken. Förskolegården bör vara stor och kuperad så att barnen inspireras att springa fort, gömma sig och exempelvis klättra. Pedagogerna kan inspirera barn till lek genom till exempel bollar, målning på gården och pulkaåkning.

Lära för livet

I snart tio år har Andrea Friedl, nutritionist, och Maria Wikland, folkhälsovetare, på CES utbildat förskolepersonal i bra mat och rörelse.

Att tidigt skapa goda vanor hos barn är att ge goda förutsättningar till ett friskt liv. Att förskolan dagligen ger bra mat och rörelse är bra, men att lära ut ett hälsofrämjande beteende för hela livet är ännu viktigare, menar Maria Wikland och Andrea Fridl.
Utbildningen är populär och i slutet av september hölls den första av höstens kursdagar. I mitten oktober är det dags igen. För anmälan, se länk till höger.

Nöjda deltagare

Utvärderingarna efter kursdagen i september visar att kursen behövs och att deltagarna får många nya insikter.

”Mycket bra och inspirerande dag. Det är en utmaning att komma tillbaka till förskolan med nya tankar om mat och rörelse”, är en kommentar från en kursdeltagare.

Publicerad 2016-09-29

Kontaktperson

Kontaktperson