CES årsrapport för 2014

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, presenterar här sin andra årsrapport. 

Nu är CES årsrapport för 2014 klar. Den visar på en snabb etablering av ett samhälls­medicinskt kunskapscentrum – vars arbete fått genomslag i Stockholms läns landstings utvecklingsarbete, liksom i den allmänna debatten.  

- Jag är övertygad om att CES har en viktig roll i byggandet av framtidens hälso- och sjukvård, som tydligare måste svara upp mot en allt mer diversifierad befolknings behov och ­orienteras mot hälsofrämjande- och sjukdoms­förebyggande insatser, säger verksamhetschef Cecilia Magnusson.

Beskriver hälsoklyfta mellan grupper och områden

Under det gångna året har CES visat på aktuella tendenser i folkhälsoläget.
Uppmärksammade faktablad och rapporter­­­ beskriver en betydande hälso­klyfta mellan grupper och ­områden, och hur före­komsten av diabetes nära fördubblats under den senaste 20-­årsperioden.

CES arbete med kunskapsspridning har fått större kraft i och med att webbplatsen Folkhälsoguiden fått en ny teknisk plattform och delvis nytt innehåll. Läs gärna mer om CES och CES aktiviter under 2014 i årsrapporten.

Publicerad 2015-04-13