CES årsrapport för 2016

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin presenterar nu sin årsrapport för 2016. I rapporten finns ett axplock av centrets verksamhet under året.

2016 var året då begreppet ”alternativa fakta” lanserades. Samtidigt sågs en ökande polarisering i samhället, och i Stockholms län växer skillnader i hälsa och välfärd mellan olika geografiska områden.

Länet är i snabb ekonomisk utveckling och inflyttningen är stor. Bland annat till
följd av en ökande migration från Mellanöstern och Afrikas horn. Vi ser alltjämt stora utmaningar inom levnadsvaneområdet – endast en tredjedel av våra fyraåringar är fysiskt aktiva i tillräcklig utsträckning – och den sannolikt samhällsbetingade och epidemiska psykiska ohälsan bland unga saknar tydliga lösningar. Sammanfattningsvis är behovet av evidens (snarare än alternativ evidens), engagemang och insatser inom folkhälsoområdet större än på länge.

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) verkar inom detta område. Under 2016 har vi, med vetenskaplig metod, tagit fram hundratals underlag om ”vad, varför och hur” för beslutsfattare att utforma nya policyer och riktlinjer efter. Kanske kan exempelvis vårt rön om att bara en av 42 individer i länet med en ätstörningsproblematik har vårdkontakt fungera som väckarklocka.

Här presenterar vi CES:s årsrapport 2016. I den hittar du några exempel på vad
vi levererat under året. Men det finns mer.
Varmt välkommen att höra dig till oss om du har frågor om folkhälsan i Stockholms län – vi har expertisen och hjälper gärna till.

Cecilia Magnusson,
verksamhetschef, 
Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

Publicerad 2017-04-11