CES årsrapport 2017

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, verkar för en god och jämlik hälsa för alla genom aktivt hälsofrämjande arbete. I årsrapporten för 2017 presenteras ett urval av centrets verksamhet under året.

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, är en forsknings- och utvecklingsenhet inom Stockholms läns landsting som beskriver hälsoläget i befolkningen och bistår beslutsfattare med underlag kring vårdbehov. CES stödjer också vården och andra välfärdsaktörer i att snabbare införa evidensbaserade metoder och arbetssätt. Vi verkar naturligtvis också för en god, jämställd och jämlik hälsa för alla genom aktivt hälsofrämjande arbete.

CES står för ett evidensbaserat arbetssätt med ett brett samhällsperspektiv. Vi är noga med att våra leveranser ska hålla hög vetenskaplig kvalitet, vara policyrelevanta och nå så många som möjligt.

Rapport om psykisk ohälsa

Under året släppte vi en rad uppmärksammade rapporter och faktablad – bland annat om att psykiatrin träffar hälften så många män som kvinnor, trots att självmord är vanligast bland män. Våra e-stöd Sluta-Röka-Linjen och Alkohollinjen har haft ännu fler klienter, och metodstödet i implementering är nu etablerat och uppskattat av många ledningsgrupper.

I årsrapporten beskrivs många andra bidrag från året – läs gärna om dem och kontakta oss om du vill veta mer!

Vi på CES vill också tacka våra uppdragsgivare för det goda samarbetet. Vi ser nu fram mot 2018 och nya uppdrag tillsammans med er!

Publicerad 2018-04-25

Senast ändrad 2020-06-30