CES årsrapport för 2013

Nu är Centrum för epidemiologi och samhällsmedicins (CES) första årsrapport klar.

Årsrapportern ger en bild den verksamhet som ryms inom CES uppdrag och visar även på det mångfasetterade arbete som sker inom folkhälsoområdet i Stockholms läns landsting.

Välkommen att läsa mer om CES aktiviter under det gångna året i vår årsrapport för 2013. 

 

Cecilia Magnusson
Verksamhetschef

Publicerad 2014-06-16