Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, presenterar här sin årsrapport för 2015

Nu är CES årsrapport för 2015 klar. Rapporten ger ett axplock av CES arbete under verksamhetsåret och beskriver också närmare CES kunskapsproduktion och kunskapsspridning med inriktning på de mest angelägna folkhälsofrågorna.

Folkhälsorapport 2015

– Under 2015 har arbetet med Folkhälsorapport 2015 stått i fokus. Den omfattande rapporten som presenterades i november, fick ett fint mottagande och används nu i planeringen av hälso- och sjukvårdsinsatser, säger verksamhetschef Cecilia Magnusson.

Läs gärna mer om CES och CES aktiviter under 2015 i årsrapporten.

Publicerad 2016-05-02