CES utbildar 2 000 chefer i förändringsledning

Utbildningen i förändringsledning för första linjens chefer i Region Stockholm har kommit i gång under hösten. Hittills har Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) hållit fem workshoppar och en föreläsningsserie.

När Region Stockholm beslutade att öka stödet till första linjens chefer fick enheten för implementering och utvärdering vid CES i uppdrag att utbilda i förändringsledning. Enheten har mångårig erfarenhet av att utbilda i implementering och ledarskap.

Till första linjens chefer räknas chefer närmast personalen i verksamheter inom vård och omsorg, samt chefer i förvaltningar och bolag inom Region Stockholm. Totalt berör utbildningssatsningen runt 2 000 chefer inom regionen.

Ledarskapet är centralt vid förändring

Första linjens chefer måste ofta leda förändringsarbeten av olika slag. Det kan vara implementering av evidensbaserade metoder, nya riktlinjer eller olika vårdprogram. Forskning visar att ledarskapet är centralt för att lyckas med implementeringen. Därför finns ett stort behov av ökad kunskap om och praktiska exempel i förändringsledning.

Utbildningssatsningen från CES bygger på tre olika delar och innehåller bland annat en webbutbildning i tio avsnitt med föreläsningar och reflektionsövningar, fem workshoppar i förändringsledning och fördjupningsföreläsningar. Webbutbildningen kommer att finnas tillgänglig på lärplattformen Lärtorget, annat sker via träffar i mindre grupper.

Utvärdering visar nöjda chefer

Enheten för implementering och utvärdering har lång erfarenhet av att utbilda chefer i implementerings- och förändringsledning. Nyligen utvärderades deras utbildning Metodstöd i implementering för chefer och resultatet publicerades i ett faktablad under hösten.

Utvärderingen visade att cheferna som deltagit i metodstödet uppskattade programmet och utvecklade sina kunskaper och ledarskapsbeteenden. Cheferna beskrev också att de fått ökad kunskap om sin roll, om processen att implementera nya metoder och att hantera medarbetarnas reaktioner vid implementering.

– Det är roligt att se att vårt upplägg att blanda teori och praktik har fungerat så bra och att det uppskattats av deltagarna. Det är de positiva lärdomarna vi tar med oss till utbildningen i förändringsledning, säger Mårten Åhström, kursledare för Metodstöd i implementering för chefer, CES.

Publicerad 2020-12-10