CES välkomnar deltagare till unikt traineeprogram

I början av september startade ett unikt traineeprogram på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES. Sex traineer ska under 18 månader få lära sig mer om forskning och praktik inom Stockholms läns landsting och samtidigt stärka den samhällsmedicinska kompetensen.

Pernilla Svefors, Chu Chen, Veronica Costea, Vicky Bartelink och Joseph Muwonge Jr har börjat som traineer på CES. David Ebbevi saknas på bilden.

– Vi har höga förväntningar på programmet, som nu genomförs för första gången i syfte att stärka den samhällsmedicinska kompetensen inom Stockholms läns landsting. Det är viktigt då regionen och därmed hälsoläget i dess befolkning förändras snabbt. Hälso- och sjukvården behöver göra ständiga anpassningar för att möta nya behov, och samhällsmedicinska analyser är avgörande för utvecklingen av sådana anpassningar, säger Cecilia Magnusson, verksamhetschef på CES.

Under programmet får de sex traineerna en introduktion till epidemiologi, hälsosystemanalys, hälsoekonomi, implementering och prevention. Perioden varvas med seminarier, studiebesök och individuellt arbete i projekt under handledning.

Traineerna har sin hemvist på olika enheter inom CES; David Ebbevi, Pernilla Svefors och Vicky Bartelink på enheten för hälsoläge och vårdbehov, Chu Chen på enheten för hälsosamma levnadsvanor, Veronica Costea på enheten för implementering och utvärdering och Joseph Muwonge Jr på enheten för psykisk hälsa.

Samtliga har studerat global/internationell hälsa eller folkhälsovetenskap på universitet eller högskola i Sverige - i Göteborg, Uppsala eller Stockholm, men några av dem kommer långväga ifrån;  Joseph är från Uganda, Chu från Kina, Vicky från Nederländerna och Veronica från Rumänien.

- Jag sökte mig till programmet för möjligheten att utveckla mig inom kombinationen forskning, policy och praktik, säger Pernilla och de andra i gruppen håller med.

- Jag hoppas få utvecklas som forskare inom psykisk hälsa och detta är en bra karriärmöjlighet för mig, menar Joseph. Naturligtvis hoppas jag också kunna bidra till en bättre folkhälsa i Stockholm.

Publicerad 2018-09-10