man på trottoar

Coronapandemin kan leda till ökad narkotikarelaterad dödlighet

När länder stänger gränser och färre personer rör sig i samhället minskar tillgången till narkotika. Samtidigt riskerar den narkotikarelaterade dödligheten att öka om resurserna till hälso- och sjukvård och socialtjänst minskar till följd av coronapandemin, visar en rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Omkring 0,4 procent av befolkningen i Stockholms län har ett svårt substansmissbruk, men det bidrar ändå till omfattande psykisk och social problematik och dödlighet i unga år.

Minskad tillgång på narkotika ger minskat bruk

Under coronapandemin har många länder stängt sina gränser. Det påverkar narkotikatillgången som är beroende av import. Vissa typer av narkotika, framför allt syntetiska opioider och andra droger, importeras via internet. Sådan handel och transport kan fortfarande förekomma, men i betydligt mindre grad.

När tillgången på narkotika minskar ökar priset och polisen har varnat för ökad kriminalitet i samband med det, men ännu har ingen ökning rapporterats. Att barer och restauranger har få kunder innebär sannolikt att våldsbrott i krogmiljö minskar betydligt.

Narkotikarelaterad dödlighet kan öka

Det finns en oro för att den narkotikarelaterade dödligheten riskerar att öka under coronapandemin. Eftersom läget inom hälso- och sjukvård och socialtjänst är ansträngt kan det resultera i att insatser till brukare inte kan upprätthållas.

Dessutom är substansmissbrukare en riskgrupp där många kan välja att hålla sig hemma i stället för att uppsöka behövlig sjukvård. När socialtjänst och hälso- och sjukvård ställer om sina verksamheter kan stödinsatser till substansmissbrukare drabbas.

– Substansmissbrukare är en utsatt grupp under coronapandemin. Det är därför viktigt att hälso- och sjukvårdens riktade insatser, till exempel substitutionsprogram och sprututbyten, kan vidmakthållas. Det innebär särskilda utmaningar och kanske ett behov av nya arbetssätt, då brukare kan välja hålla sig hemma på grund av smittorisk. Om vården uteblir riskerar den narkotikarelaterade dödligheten att öka, säger Cecilia Magnusson, verksamhetschef på CES.

Ökat missbruk under finansiella kriser

Tidigare har man sett att narkotikabruket tenderar att öka vid ekonomiska kriser. Bland annat under den finansiella krisen i Grekland 2008-2010 ökade narkotikabruket kraftigt. Dessutom ökade spridningen av hiv eftersom insatser till injektionsmissbrukare drogs in.
Under samma period i Italien uppmärksammades att förekomsten av heroin och kokain minskade medan förekomst av billigare droger, som cannabis och metamfetamin, ökade.

Lågkonjunktur innebär sämre resurser till hälso- och sjukvård och socialtjänst, något som kan göra det svårare att upprätthålla samarbetskanaler och insatser som bedrivits förebyggande liksom uppsökande arbete.

 

Publicerad 2020-05-05