Ny rapport: Datakällor om barns vikt och längd i skolan

Rapporten beskriver nuläget gällande befintliga datakällor och system för insamling av skolbarns längd och vikt.

Data från hälsosamtal inom elevhälsan berörs också.

 

Publicerad 2014-06-27