De blir ledamöter i kommissionen för jämlik hälsa

Samtliga ledamöter i regeringens kommission för jämlik hälsa har nu utsetts.

Kommissionens upppdrag är att lämna förslag till regeringen som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar.

Kommissionen består av sammanlagt elva forskare med olika expertområden och från olika delar av landet. Arbetet leds av ordförande Olle Lundberg, forskare vid CHESS (Centre for Health Equity Studies).

Ledamöter i Kommissionen för jämlik hälsa

Maria Albin: Docent och överläkare vid Arbets- och miljömedicin, Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Projektkoordinator för plattformen Hållbart arbete som resurs för hälsa, innovation och tillväxt i EU:s Horisont 2020.

Per-Olof Östergren: Professor inom social epidemiologi, Lunds universitet. Verksam bland annat vid Institutet för ekonomisk trygghet.

Åke Bergmark: Professor vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Ingvar Nilsson: Nationalekonom, Institute for SocioEcological Economics (SEEAB).

Denny Vågerö: Professor i medicinsk sociologi, Stockholms universitet (Centre for Health Equity Studies, CHESS).

Margareta Kristenson: Professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap vid Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa. Nationell koordinator för det svenska WHO-nätverket Hälsofrämjande Sjukhus.

Ing-Marie Wieselgren: Läkare, specialist i psykiatri. Psykiatrisamordnare på SKL.

Laura Hartman: Nationalekonom. Analys- och prognoschef vid Försäkringskassan. Tidigare forskningschef på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle.

Anna Sjögren: Docent vid IFAU med utbildning, humankapital, familjeekonomi och arbetsmarknad som forskningsområde.

Per Nilsson: Professor i pedagogik. Rektor för Ersta Sköndal Högskola. Ordförande i styrelsen för Centrum för idrottsforskning.

Publicerad 2015-08-24