De flesta som dör i suicid har haft kontakt med vården

De allra flesta som dör i suicid i Stockholms län har varit i kontakt med vården under året före dödsfallet. Andelen som inte sökt vård är högst bland unga män. Det visar en ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vid Region Stockholm. 

Under åren 2011 till 2016 dog 1 950 personer i suicid i Stockholms län. Fler män än kvinnor dog, och andelen var högst i övre medelåldern. I en ny rapport kartlägger Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vårdkonsumtionen bland dessa personer och jämför med personer som inte dog i suicid.

90 procent har haft kontakt med vården

Rapporten visar att cirka 90 procent av de personer som dog i suicid i Stockholms län mellan 2011 och 2016 hade varit i kontakt med vården för somatiska eller psykiska problem minst en gång under året före dödsfallet. Andelen var något högre än bland dem som inte dog i suicid (80 procent).

Därmed pekar resultaten på att det finns potential att nå suicidnära patienter inom vården. Samtidigt kan den uppgiften vara en utmaning, förklarar Jurgita Narusyte, handläggare vid CES och en av rapportens författare.

– Att identifiera personer med risk för suicid brett inom vården är en utmaning. Suicid är svårt att förutse. Dessutom har även de flesta av dem som inte dör i suicid ofta kontakt med vården, säger Jurgita Narusyte.

Psykiatrisk vård vanligast

Under det sista levnadsåret vårdades cirka 60 procent av de som dog i suicid inom psykiatrisk vård. Men ju närmare tiden för dödsfallet, desto lägre blev andelen som vårdades: De sista två veckorna före dödsfallet var andelen 30 procent.

Män vårdades oftast för psykiska störningar orsakade av psykoaktiva substanser, såsom narkotika. Bland kvinnor var ångestrelaterade tillstånd vanligast, tätt följt av psykiska störningar orsakade av psykoaktiva substanser.

– De här resultaten visar på att insatser mot missbruk är viktiga i det suicidpreventiva arbetet, säger Jurgita Narusyte.

Främst unga män utan vårdkontakt

Drygt 7 procent av kvinnorna och 15 procent av männen hade inte någon vårdkontakt, varken inom primärvård, slutenvård eller öppen specialistvård, under månaden före dödsfallet i suicid.

Andelen av de som dog i suicid och saknade vårdkontakt var högst bland unga män. 23 procent av män i åldrarna 15–24 år hade ingen kontakt med vården över huvud taget under den sista månaden före dödsfallet.

– För att vården ska lyckas nå den här gruppen behöver sannolikt kunskapen om psykisk ohälsa öka allmänt och stigmat kring psykisk ohälsa minska, säger Jurgita Narusyte.

 

Publicerad 2021-01-21