Diabetes- och hjärtmedicin kan lindra vid allvarlig psykisk sjukdom

Vanligt förekommande mediciner som används mot diabetes och för hjärthälsa kan lindra allvarlig psykisk sjukdom, visar en svensk studie som presenteras i JMA Psychiatry.

Artikeln i JMA Psychiatry bygger på en studie som utförts i Sverige mellan 2005 och 2016. 142 691 personer med diagnoserna  schizofreni, bipolär sjukdom och nonaffektiv psykos ingick i studien. Studien visar att bland dem som åt de undersökta diabetes- och hjärtmedicinerna minskade antalet gånger de behövde  sjukhusvård med upp till en femtedel.

Läs mer i artikeln i JMA Psychiatry.