Ditt barns rättigheter enligt Barnkonventionen

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin har tillsammans med Habiliteringscenter Järva och Transkulturellt centrum tagit fram ett informationsblad som vänder sig till förälder/vårdnadshavare som besöker habiliteringen.

I dialog med förälder/vårdnadshavare som besöker habiliteringen kan informationsbladet "Ditt barns rättigheter enligt Barnkonventionen" användas för att informera om barnets rättigheter utifrån barnets situation och möjligheter.

Informationsbladet finns på fyra språk: arabiska, somaliska, svenska och turkiska, och finns tillgängligt att ladda ner på www.vardgivarguiden.se/barns-stallning alternativt och/eller kontakta ludmilla.vonzweigbergk@sll.se.

Publicerad 2015-08-25

Kontaktperson: Ludmilla von Zweigbergk