Efterlängtad lansering av Folkhälsokollen

Den 15 december lanserades webbsidan Folkhälsokollen vid ett frukostseminarium på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES). Folkhälsokollen är en efterlängtad och lättanvänd webbtjänst för alla som vill ha överblick av hälsoläget i Stockholms kommuner och stadsdelar.

Vid frukostseminariet presenterade projektledare Sara Fritzell Folkhälsokollen, webbtjänsten som gör det möjligt att på kommun- och stadsdelsnivå i Stockholms län se hur livsstil, hälsa och levnadsförhållanden utvecklas över tid och jämföra olika områden med varandra.

– Vi har märkt att folkhälsostrateger, tjänstemän och politiker i kommuner och stadsdelar har saknat överskådlig och lättillgänglig information om hälsa och sådant som påverkar hälsan i befolkningen. Nu samlar vi data på ett och samma ställe, säger Sara Fritzell.

Efter presentationen tog många av seminariedeltagarna chansen att diskutera hälsoutmaningar och folkhälsoarbete med CES experter som också fanns på plats, bland annat inom alkohol och tobak samt jämställd och jämlik hälsa.

Unik i sitt slag 

Folkhälsokollen är unik i sitt slag då den på kommun- och stadsdelsnivå i Stockholm visar data inom olika hälsoområden och på ett tydligt sätt visualiserar dem. Verktyget kan på ett enkelt och lättmanövrerat sätt kan ge stöd i kommunernas och stadsdelarnas arbete och planering.

Webbsidan folkhalsokollen.se är öppen och gratis att använda för alla som vill ha en överblick av hälsoläget i länet.

Publicerad 2016-12-20