Elever med övervikt och fetma – vad kan och bör elevhälsan göra?

Bredare fokus på hälsa i skolan, ökat ansvar från politiker och mindre stigmatisering kring ämnet – det är några av slutsatserna från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicins (CES) seminarium om övervikt och fetma bland skolbarn. Läs en sammanfattning här.

Den 5 december hölls seminariet Elever med övervikt och fetma – vad kan och bör elevhälsan göra? som arrangerades av CES. Fyra korta föreläsningar och ett reflekterande panelsamtal behandlade ämnet ur flera synvinklar. 

Ta del av innehållet från seminariet

Klicka här för att läsa en sammanfattning (pdf 1 677 kb) >>.

 

Deltagare

Föreläsare:

 • Jenny Sydhoff, programansvarig Handlingsprogram övervikt
  och fetma (HPÖ), Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF)
 • Liselotte Schäfer Elinder, senior handläggare, Centrum för
  epidemiologi och samhällsmedicin (CES)
 • Christina Leach, verksamhetschef EMI Nacka kommun,
  Riksföreningen för Skolsköterskor
 • Helena Bergström, handläggare, Centrum för epidemiologi och
  samhällsmedicin (CES)

Panel:

 • Erik Hemmingsson, forskare Gymnastik- och idrottshögskolan
 • Jenny Vinglid, generalsekreterare Riksförbundet HOBS – Hälsa oberoende av storlek
 • Margareta Orvarsson Hannfors, vik. verksamhetschef Skolhälsan
 • Anette Ekqvist, skolsköterska och innovatör, Brännpunkten

Publicerad 2018-12-20

Kontakt