Elevhälsoportalen Skola fyller ett år

För ett år sedan slogs portarna upp till Elevhälsoportalen – webbverktyget som stöttar förskolor och skolor i det hälsofrämjande arbetet. Under året som gått har 650 skolor hittat till portalen.

Elevhälsoportalen är en webbplats och ett verktyg som kostnadsfritt hjälper skolor och förskolor att kartlägga och genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser i skol- och förskolemiljö. På portalen finns till exempel den senaste forskningen om fysisk aktivitet, mat och psykisk hälsa och förslag på vilka insatser som kan hjälpa förskolor och skolor att arbeta med dessa ämnesområden. När en insats genomförts finns hjälp att utvärdera och följa upp arbetet.

650 skolor

Under det år som gått har 650 skolor anslutit sig till portalen. Elevhälsoportalen Förskola som startade något senare har nu 100 användare.

Under året har det hållits flertalet informationsmöten och presentationer om Elevhälsoportalen, för personer som arbetar inom förskola och skola och för personer som arbetar övergripande med skolhälsovård och utbildning inom kommuner och landsting.

Utvecklingsarbete 

Elevhälsoportalen är i ständig utveckling. Just nu pågår en kvalitativ och en kvantitativ utvärdering av webbplatsen och verktyget. Målet är att kunna utveckla och förbättra portalen, samt skapa en handfast vägledning för de skolor och förskolor som med hjälp av portalen vill arbeta hälsofrämjande.

Utvecklad av experter

Elevhälsoportalen är utvecklad av experter och forskare inom hälsofrämjande arbete för barn och unga vid Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) samt Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) vid Stockholms Läns Landsting i samarbete med Karolinska Institutet.

Publicerad 2017-03-15