Epidemiologisk forskning i fokus på seminarium

Eftermiddagen den 7 maj arrangeras seminariet Epidemiologi – Vad kan vi lära oss från forskning på storskaliga populationsstudier? med framstående föreläsare inom epidemiologisk forskning.

Den 7 maj 2018 anordnas ett seminarium inom  Strategiska forskningsområdet Epidemiologi (SfoEpi), Karolinska Institutet.Under eftermiddagen berörs högaktuella ämnen under fyra föreläsningar:

Styrkor med epidemiologisk forskning

Föreläsare: Emma Frans, forskare inom epidemiologi och vetenskapsskribent för bland annat Svenska Dagbladet.
Epidemiologisk forskning använder storskaliga populationsdata och registerdata som är sammankopplade i databaser. Genom att använda väl utformade hypoteser och korrekta metoder kan vi svara på många vetenskapliga frågeställningar utan att använda djurförsök eller andra kostsamma experiment.

Hellre har jag mässling och svininfluensa än jag vaccinerar mig, eller?

Föreläsare: Jonas F Ludvigsson, professor på Karolinska Institutet och barnläkare vid Örebro Universitetssjukhus. 
Svininfluensa-vaccinet har kopplats till narkolepsi. Bör man verkligen vaccinera sig vid nästa influensa-epidemi? Förr hade väl alla mässling. Varför då risker autism genom att ta mässlingsvaccin - eller?

Hur mår världens befolkning? 

Föreläsare: Helena Nordenstedt, specialistläkare i internmedicin på Danderyds sjukhus, undervisar även i global hälsa på Karolinska institutet. 
Hur står det egentligen till med hälsan ute i världen? Och hur ändras sjukdomspanoramat när vi lever längre och blir rikare?

Ett friskare åldrande redan idag

Föreläsare: Laura Fratiglioni, neurolog, professor vid ARC, Karolinska Institutet. För första gången i världshistorien har vi en stadigt ökande andel av äldre globalt. I höginkomstländer är ett hälsosamt åldrande redan en realitet, men vi har mycket att göra för att nå ett hälsosamt åldrande.

När?

Mandag 7 maj 2018, kl 16-19

Var?

Nobel Forum, Karolinska Institutet, Nobels väg 1, Stockholm

Anmälan

Anmäl dig via https://goo.gl/forms/6VaZ2P0hLCzEuNsD3

Publicerad 2018-04-03

Senast ändrad 2020-06-30