Faktablad: Det får förskolebarn att röra på sig mer

Förskolebarn rör på sig mer när det finns policyer och rutiner för fysisk aktivitet på förskolan. Även förskolegårdens storlek och tid spenderad utomhus spelar roll. Det visar en ny studie från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) där fysisk aktivitet på förskolor i Stockholm har kartlagts.


Fysisk aktivitet hos barn i förskoleåldern minskar risken att utveckla kroniska sjukdomar, och har positiva effekter på fysisk, mental och kognitiv hälsa. Enligt gällande rekommendationer bör barn i förskoleålder vara fysiskt aktiva minst 60 minuter varje dag.

Unik kartläggning

På Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) har man nyligen avslutat en kartläggning av fysisk aktivitet på förskolor på Södermalm i Stockholm. Kartläggningen är unik i Sverige, och med hjälp av accelerometrar har man kartlagt både förskolebarnens och -pedagogernas rörelseaktivitet. Dessutom har tid spenderad utomhus och sjukfrånvaro registrerats, och man har undersökt hur förskolorna arbetar med policyer och rutiner för fysisk aktivitet samt hur deras skolgårdar ser ut.

Policyer och utomhustid kan göra skillnad

När resultaten presenteras är det tydligt att de förskolor som har policyer och rutiner kring fysisk aktivitet också har förskolebarn som är mer fysiskt aktiva. Kartläggningen visar dessutom att stora förskolegårdar, och kanske framför allt att utomhustid kan kopplas till att barnen rör på sig mer. Varje halvtimme utomhus innebar 68 procent mer tid av medelintensiv till intensiv fysisk aktivitet och 102 procent fler steg jämfört med tid spenderad inomhus.

Det här betyder att studien bekräftar tidigare forskning som identifierat liknande samband. Och slutsatsen är att policyer för fysisk aktivitet och främjande av tid utomhus är viktiga faktorer att ta hänsyn till för att öka förskolebarns fysiska aktivitet.

Rapport kommer i höst

CES studie inleddes under hösten 2018, och du kan läsa mer om den genom att klicka här. Studien kommer beskrivas och presenteras mer djupgående i en rapport som publiceras hösten 2019.


Publicerad 2019-06-10