Fler söker hjälp för psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan, men framför allt den psykiatriska vårdkonsumtionen, har ökat i Stockholms län. Det berättar Christina Dalman, professor, öveläkare och chef för enheten psykisk hälsa på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, under en föreläsning på Huddinge bibliotek den 27 oktober.

Christina Dalman har undersökt utvecklingen i psykisk hälsa och vårdkonsumtion och har sett att det sedan 1990 har det skett en långsiktig ökning av den psykiska ohälsan i Sverige men att det under 2000-talet är framförallt den psykiatriska vårdkonsumtionen som ökat främst bland unga och främst bland kvinnor.

-  Jag har upptäckt att det framförallt är vårdkonsumtionen, sjukskrivningar och allt som sker för att man verkligen söker hjälp, som har ökat. Att folk känner att de inte klarar sig, att de måste få stöd, säger Christina Dalman i inledningen till sin föreläsning.

Vad utveckingen beror på är det som Christina Dalman och hennes forskargrupp har undersökt.

Stort mörkertal

Trots att vårdkonsumtionen ökat är det fortfarande fler som säger sig må psykisk dåligt än antalet som söker hjälp för psykisk ohälsa.  Det tyder på att mörkertalet inom psykisk ohälsa är fortsatt stort. Men att vårdkonsumtionen ökar kan bero på att fler faktiskt vågar söka hjälp och att mörkertalet minskar, menar Christina Dalman. Det kan bero på minskad stigmatisering kring psykisk ohälsa och lägre trösklar att söka vård, men också på ett bättre utbud av mottagningar och att fler utredningar görs.

Tuffare samhälle

En annan teori som forskargruppen undersökt, och fått visst stöd för, är att samhället blivit tuffare och att det är lättare hamna utanför om man har en viss problemnivå.  Att stress, internet och möjligheten att ständigt jämföra sig med andra och den tuffa arbetsmarknaden gör att fler mår psykisk dåligt och därför måste söka hjälp och stöd för att klara sig.

Föreläsningen med Christina Dalman är en del av Karolinska Institutets seminarieserie ”Get inspired by a professor” och hela seminariet filmades. Se filmen via länk på sidan.

Publicerad 2016-11-08