fimpad cigarett

Fler vill ha hjälp att sluta röka i samband med policyändringar

Policyändringar, som till exempel prishöjningar på cigaretter eller rökförbud på allmänna platser, leder till att fler personer söker stöd för att sluta röka. I samband med flera tobakspreventiva insatser de senaste 20 åren har antalet samtal till Sluta-Röka-Linjen ökat med upp till 61 procent, visar en undersökning från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) och Karolinska Institutet.

– Sambandet mellan policyändringar och ett ökat antal samtal till linjen tyder på att det behövs ett lättillgängligt stöd när tobakspreventiva policyer införs för att ge dem den effekt man hoppas på, säger Joanna Stjernschantz Forsberg, specialistläkare och samordnare för Uppdrag tobaksprevention Stockholm vid CES .

Tobaksrökning är den levnadsvana som bidrar mest till sjukdom och förtida död i Sverige. Sammanlagt beräknas rökning kosta samhället cirka 30 miljarder kronor per år. Införandet av olika tobakspolicyer, som till exempel begränsad tillgänglighet och försäljning, höjd tobaksskatt och reklamförbud, har visat sig vara effektiva åtgärder mot rökning. Antalet dagligrökare i Sverige har nästintill halverats under de två senaste decennierna, från 1,3 miljoner år 1999 till 0,7 miljoner år 2017.

Sluta-Röka-Linjen en nationell stödlinje

Sluta-Röka-Linjen är en nationell stödlinje som ger kostnadsfri telefonrådgivning till den som vill sluta med tobak. Linjen startade 1998 och drivs av CES vid Region Stockholm.  Mellan år 1999 och 2017 registrerades totalt 179 851 samtal om tobaksbruk till Sluta-Röka-Linjen. Undersökningar visar också att Sluta-Röka-Linjens stöd ger effekt. Omkring 30 procent av dem som ringt stödlinjen rapporterar tobaksfrihet tolv månader efter första kontakten med linjen.

Viktigt med stöd vid policyändringar

Enligt CES studie kan man se tydliga ökningar av samtal till SRL i samband med policyändringar på tobaksområdet. Stödlinjen har fått så mycket som 61 procent fler samtal än förväntat i samband med sådana policyändringar. Även när den nya tobakslagen trädde i kraft i juli 2019 ökade samtalen till Sluta-Röka-Linjen.

– Slutsatsen av det blir att det behövs ett lättillgängligt stöd när tobakspreventiva insatser genomförs, och att dessa kan spela en viktig roll för att maximera insatsens effekt, säger Joanna Stjernschantz Forsberg.

Publicerad 2020-06-30