Fokus Hälsa - studiecirkel ger bättre hälsa på gruppbostäder

Personer med utvecklingsstörning är en utsatt grupp, med ökad risk för både fysisk och psykisk ohälsa. Med programmet Hälsofrämjande gruppbostad, som främjar hälsoarbetet på grupp- och servicebostäder, kan personalen få förbättrade hälsofrämjande arbetsrutiner och de boende bättre hälsa.

Programmet Hälsofrämjande gruppbostad utvecklades för att främja bra mat- och rörelsevanor för boende i grupp- och servicebostäder. Tre komponenter ingår i programmet varav två är riktade till personalgruppen (Hälsoombud och Fokus Hälsa) och en till de boende (Hälsokörkortet).

Programmet i sin helhet har utvärderats och visat sig leda till förbättrade hälsofrämjande arbetsrutiner för personalen och ökad fysisk aktivitet för de boende.

Utvärderingen visar att studiecirkeln Fokus Hälsa kan förbättra hälsofrämjande arbetsrutiner hos personal i gruppbostäder. Personalen blev bland annat bättre på att erbjuda de boende motionsaktiviteter eller på att stödja individuella val för att öka självbestämmandet. Sammanfattningsvis sågs förbättringar i det generella hälsofrämjande arbetet och det som rörde den fysiska aktiviteten. 

Publicerad 2016-08-30