Fördubbling av telefonaktiviteten på Sluta-Röka-Linjen

November 2016 har inneburit en fördubbling av telefonaktiviteten på linjen jämfört med samma period 2015. En del av förklaringen kan vara hänvisningen till Sluta-Röka-Linjen på de nya cigarettpaketen.

– Att vi har kunnat se en så stor ökning när det gäller samtalen är förstås glädjande. Vi vill att fler tar kontakt med oss för att få stöd i att sluta röka. Intressant är också att hela 25 procent som tar kontakt med oss för första gången anger att de sett oss på cigarettpaketen, säger Ann Post, driftsansvarig, Sluta-Röka-Linjen, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting.
I och med EU:s nya tobaksdirektiv ska cigarettpaket ha varningstexter i både text och bild. På paketen finns även ett gult fält med hänvisning till Sluta-Röka-Linjen.

De nya cigarettpaket går nu att hitta i butikerna runt om i Sverige och senast den 20 maj 2017 ska alla tobakspaket ha det nya utseendet med hälsovarningar i både text och bild.

På paketen ska det enligt EU:s direktiv finnas en hänvisning till avvänjningsstöd. På de svenska paketen finns ett gult fält med texten: ”Sluta-Röka-Linjen 020-84 00 00”.

Publicerad 2016-12-22

Kontaktperson

Kontaktperson