Föreläsning: Ökat vapenvåld – ett folkhälsoproblem?

Vapenvåldet i Stockholm har ökat de senaste tio åren. Vad innebär det för samhället – för hur vi lever och hur vi mår? Bör vapenvåld hanteras som ett folkhälsoproblem? Vad visar statistiken och vad kan särskilt utsatta områden göra för att förebygga problemet? Svaren behandlas i den tredje föreläsningen i serien Stockholm Public Health Lectures, onsdag 21 november. Anmäl dig nu!

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) tillsammans med Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet bjuder in till föreläsningen ”The Disease of Gun Violence”. Föreläsningen är nummer tre i serien Stockholm Public Health Lectures och temat den här gången är vapenvåld.

Vapenvåld ur ett folkhälsoperspektiv 

”The Disease of Gun Violence” är namnet på professor Charles Branas forskning om vapenvåldets determinanter – vilka faktorer vapenvåld påverkas av och vilka sociala skador som uppstår till följd. Charles Branas är chef på institutionen för epidemiologi vid Columbia Universitys Mailman School of Public Health, och en högt ansedd expert inom sitt område.

Branas kommer att inleda föreläsningen den 21 november. Med erfarenhet från samhällen i USA där vapenvåld utgör ett betydligt större problem än i Stockholm och Sverige, besitter han kunskap vi kan dra stor lärdom av i folkhälsofrämjande och vapenvåldsförebyggande arbete.


Vapenvåld i Stockholm och ett praktiskt perspektiv

Stockholm drabbas hårdare av vapenvåld än tidigare. Sven Granath är kriminolog och har arbetat som utredare på Brottsförebyggande rådet (BRÅ). I dag är han analytiker vid Polisregion Stockholm och kommer att föreläsa den 21 november för att dela fakta och statistik om förekomsten av vapenvåld i Stockholm. 

Föreläsningen avslutas med en paneldiskussion. För att ge ämnet ett praktiskt perspektiv deltar Kajsa Björnson, preventionssamordnare vid Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning – ett område som märkt en ökning av vapenvåld. Medverkar gör även Vania Ceccato som bland annat är samordnare för nätverket Säkraplatser och arbetar med situationsbaserad brottsprevention vid Kungliga tekniska högskolan.  


Information och anmälan

Datum: onsdag 21 november
Tid: kl. 15–16.30
Plats: Landstingssalen, Hantverkargatan 45, Stockholm
Anmälan: senast 14 november via formuläret på folkhalsoguiden.se/stockholm-public-health-lectures3

Föreläsningen hålls på engelska och efterföljs av ett mingel med dryck och tilltugg. Det är gratis att närvara men anmälan krävs. Sista anmälningsdag är 14 november – säkra din plats redan nu.


Om Stockholm Public Health Lectures

Föreläsningsserien fokuserar på centrala ämnen inom folkhälsoområdet och frågor som rör planering av hälso- och sjukvården. Föreläsningarna är populärvetenskapliga, riktar sig till bred publik och hålls av internationellt ledande experter.

Publicerad 2018-11-07