Förskola och skola viktiga för barns och ungas fysiska aktivitet

Minst en timme om dagen, så mycket bör barn och ungdomar röra på sig. Fysisk aktivitet är viktigt för att förebygga framtida hälsoproblem, därför bör förskola och skola hjälpa barn och unga att skapa goda hälsovanor. Elevhälsoportalen ger tips om hur den fysiska aktiviteten kan ökas.

Många barn och ungdomar i Sverige rör sig för lite. Idag finns många stillasittande aktiviteter som konkurrerar med barns, ofta naturligt aktiva, rörelsemönster.

Forskning har visat att barn är som mest aktiva i förskoleåldern och att pojkar rör sig mer än flickor. Med ökad ålder blir barn mindre aktiva och spenderar mer tid framför skärmar, såsom mobiltelefon, dator/surfplatta och tv.

Hälsoskillnader

Undersökningar visar att barn i familjer med en hög socioekonomisk status är mer fysiskt aktiva i vardagen och tränar mer än barn i lägre socioekonomiska grupper. Barn, vars föräldrar har hög utbildning/inkomst, deltar oftare i någon form av organiserad idrott. Förskola och skola har en viktig uppgift att försöka utjämna sociala hälsoskillnader och på sikt stärka hälsan. Förskolan och skolan har unika förutsättningar att göra detta eftersom man når alla barn. 

Elevhälsoportalen

Webbsidan och webbverktyget Elevhälsoportalen, som riktar sig till förskolor och skolor, ger information om barns och ungas fysiska aktivitet och tipsar om hur rörelse och fysisk aktivitet kan främjas i verksamheten.

Elevhälsoportalen är ett kostnadsfritt stöd till förskolor och skolor som vill stärka sitt hälsofrämjande arbete. Med hjälp av behovsenkäter kan förskolor och skolor kartlägga behovet av hälsofrämjande insatser, ta del av portalens evidensbaserade insatser, genomföra valda insatser och följa upp det hälsofrämjande arbetet.

Fysisk aktivitet i förskolan

Enligt den forskning som lyfts fram är förskolan helt avgörande för de små barnens rörelse då de flesta små barn tillbringar största delen av sin vakna tid där.

Barn rör sig som allra mest när de är utomhus. Där finns utrymme att springa och naturen är robust och oöm.  Förskolegården bör därför vara stor och kuperad så att barnen inspireras att springa fort, gömma sig och exempelvis klättra. Pedagogerna kan uppmuntra barn till lek genom till exempel bollar, målning på gården och pulkaåkning.

Fysisk aktivitet i skolan

Fysisk aktivitet hos barn och ungdomar leder till betydande hälsovinster både för den nuvarande och långsiktiga hälsan. Hos barn 6-17 år finns det bland annat positiva samband mellan fysisk aktivitet och skolprestation.

I skolan kan man öka den fysiska aktiviteten under rasterna och genom att införa fler schemalagda idrottstimmar och regelbundna rörelsepauser. Det krävs dock att pedagogerna är aktiva och engagerade i att få barnen att öka sin fysiska aktivitet under skoldagen.

Publicerad 2017-03-02