Första Global Burden of Disease-rapporten om Stockholms län

Från och med den senaste revisionen av det globala sjukdomsbördeprojektet Global Burden of Disease (GBD) 2015 ingår Stockholms län som geografisk nivå i redovisningarna.

De data som nu finns fritt tillgängliga kommer kunna utgöra basen för ett antal framtida analyser om folkhälsan i Stockholms län på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin såväl som på andra håll.

Detaljer om klassificering och förteckning över datakällor

I forskarnas uppdrag ingick att ta fram en rapport som bland annat innehåller detaljer om GBD:s klassificering av hälsoproblem som bygger på ICD-koder (WHO:s klassificeringssystem som används i vården) och en förteckning över datakällor som ligger till grund för riskfaktorernas betydelse för sjukdomsbördan i länet. 

Rapporten innehåller också en första översiktlig beskrivning av resultaten och till nyheterna i GBD 2015 hör bland annat relativt höga bidrag till sjukdomsbördan från nedsatt hörsel och järnbristanemi.

Publicerad 2017-01-19

Kontaktperson

Kontaktperson

Emilie Agardh, forskarassistent vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet.