Första IRIS-deltagaren är i mål

Stöd och återkoppling gör att Elin kan rekommendera IRIS-studien till andra gravida. Hon är den första av en rad deltagare som gått igenom hela studien.

IRIS är en forskningsstudie som syftar till att ge gravida kvinnor med övervikt eller fetma stöd att förändra sina mat- och rörelsevanor, för att motverka kraftig viktökning under graviditet och främja viktminskning efter förlossning. Det var när Elin blev gravid för andra gången som hennes barnmorska tipsade om IRIS-studien.

– Jag gick upp mycket i vikt under första graviditeten, och mådde väldigt dåligt av det.  Jag berättade för min barnmorska att jag inte ville gå upp för mycket i vikt under min andra graviditet och hon tipsade om studien, berättar Elin.

IRIS-studien undersöker om motiverande samtal (MI) kan hjälpa gravida att förändra sina mat- och rörelsevanor. Som deltagare fick Elin samtal, samt mäta sina mat- och rörelsevanor och få återkoppling på dessa.

– Det kändes skönt att ha samtalen. Jag gillade matdagboken också för jag fick en sammanställning som var väldigt konkret, till exempel om hur mycket näring jag fick i mig och vad jag skulle kunna förändra. Även om jag är rätt medveten generellt så har jag ökat min medvetenhet ännu mer, säger Elin.

Vad skulle du ge för skäl till att medverka i IRIS-studien, till någon som överväger att vara med?

– Dels för att få stöd i att inte gå upp för mycket i vikt under graviditeten och kunna bidra till forskningen. Det ger också möjlighet att få bättre koll på hur man faktiskt rör sig och hur matvanorna ser ut och hur man kan lägga om sin kost eller motion.

Elin rekommenderar andra gravida att delta i IRIS-studien.

– Ja, det gör jag. Det är bra med ökat stöd under graviditeten. Jag har blivit mer medveten om mina mat- och rörelsevanor nu och det är något som kan hjälpa mig på sikt.

 Fotnot: Elin i artikeln heter egentligen något annat.
Kvinnan på bilden har inget med artikeln att göra.

Publicerad 2016-06-22

Kontaktperson