Chu Chen, Veronica Costea, Vicky Bartelink och Joseph Muwonge Jr

Framtidens chefer fick diplom efter traineetjänst

Det var med höga förväntningar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) i september 2018 antog sina första traineer till ett 18-månadersprogram. Tidigare i våras gratulerades ”framtidens chefer och blivande Roslingar” till examen.

De fyra traineerna, Chu Chen, Joseph Muwonge Jr, Vicky Bartelink och Veronica-Aurelia Costea har under programmets gång fått en introduktion till epidemiologi, hälsosystemanalys, hälsoekonomi, implementering och prevention. Seminarier och studiebesök har varvats med individuellt arbete i projekt under handledning.

– Det har varit så bra! Jag har fått möjlighet att jobba med olika projekt inom psykisk hälsa handletts av en briljant forskare och psykiater, Kyriaki Kosidou. Dessutom har alla medarbetare vid enheten för psykisk hälsa varit hjälpsamma och möjliggjort min utveckling på CES. Det är jag så tacksam för, säger Joseph Muwonge, som nu jobbar vidare på CES med ett forskningsprojekt om socioekonomiska skillnader i psykiatrisk vårdkonsumtion i Region Stockholm och undersöka hur den har förändrats över tid.

Stärka samhällsmedicinsk kompetens

Det är första gången som CES har hållit ett traineeprogram. Syftet var att stärka den samhällsmedicinska kompetensen i Region Stockholm.

– Det är viktigt eftersom regionen och hälsoläget i befolkningen förändras snabbt. Hälso- och sjukvården behöver göra ständiga anpassningar för att möta nya behov, och samhällsmedicinska analyser är avgörande för utvecklingen av sådana anpassningar, säger Cecilia Magnusson, verksamhetschef på CES.

Högt ställda förväntningar

När det gallrades bland de sökande var förväntningarna minst sagt högt ställda. ”Du ska leta efter din framtida chef eller en blivande Hans Rosling” fick handledaren Anna Bergström, handläggare på enheten implementering och utvärdering vid CES, veta.

– Då förstår man ju att det kan behövas en lång provanställning, säger Anna Bergström skämtsamt och konstaterar att det känns som att rekryteringen lyckades väl.

Vicky Bartelink har efter sin traineetjänst tillträtt som biträdande enhetschef för enheten för hälsoläge och vårdbehov på CES.

– Jag är jätteglad att jag fick möjligheten att jobba med folkhälsa i Stockholm efter mastersprogrammet på KI, säger Vicky Bartelink.

Även Veronica-Aurelia Costea och Chu Chen fortsätter på CES framöver. Veronica-Aurelia Costea arbetar bland annat med Region Stockholms nya befolkningsinriktade hälsofrämjande uppdrag för husläkarmottagningar i socioekonomiskt utsatta områden. Chu Chen planerar att doktorera här.

– Nu jobbar jag med ett projekt att implementera och utvärdera rörelsestrategi i förskolor i Stockholms län för att öka fysisk aktivitet bland barn. Det är jätteintressant och givande att det kanske kan leda till riktig förbättring i samhället.

Publicerad 2020-06-08