Fysisk kapacitet och muskelstyrka påverkar risken för hjärt- och kärlsjukdom bland män

Hög fysisk prestationsförmåga och hög muskelstyrka i ungdomsåren minskar båda risken för hjärt- och kärlsjukdomar senare i livet bland män visar en ny studie. 

Syftet med studien var att undersöka samband mellan fysisk prestationsförmåga och muskelstyrka vid 18-19 års ålder i förhållande till risken för sjukhusinläggning för hjärt- och kärlsjukdomar (CVD), inklusive hjärtrytmrubbningar 25-30 år bland 1,1 miljoner män.

Båda faktorer minskade oberoende av varandra risken för CVD senare i livet. Den kombinerade effekten av hög muskelstyrka och prestationsförmåga var uttalad. Den lägre risken för CVD bland män med hög i jämförelse med låg prestationsförmåga utraderades inte av en ökad risk för arytmier.

Hög fysisk prestationsförmåga samt muskelstyrka i slutet av tonåren är således dedicerade för minskad risk för CVD senare i livet.

Publicerad 2015-10-01