Ger fysisk aktivitet och utomhustid i förskolan mindre sjukfrånvaro?

Nu inleds en ny undersökning vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) som ska kartlägga rörelseaktiviteten hos barn och pedagoger i förskolan. Förhoppningen är att ringa in vilka faktorer inom förskolan som kan användas för att öka den fysiska aktiviteten – och kanske även minska sjukfrånvaron.


– Det är redan känt att fysisk aktivitet ger god hälsa och att aktiva barn ofta blir aktiva vuxna. Genom insatser i förskolan som främjar fysisk aktivitet kan vi nå nästan alla barn och få dem att röra på sig mer, poängterar Daniel Berglind, handläggare vid enheten för hälsofrämjande levnadsvanor på CES och ansvarig för projektet.


Utomhustid kan tänkas påverka sjukfrånvaron

Det övergripande syftet är att undersöka om förskolans miljö, rutiner kring fysisk aktivitet och tid spenderad utomhus samvarierar med hur mycket barn och pedagoger rör på sig. Man vill även se hur pedagogernas rörelseaktivitet påverkar barnens. Och dessutom ska undersökningen ta reda på om det finns en koppling mellan utomhustid i förskolan och sjukfrånvaro.  

– Vår hypotes är att ju mer tid utomhus, desto mindre infektions- och sjukdomsspridning mellan barn, pedagoger och även vårdnadshavare. Att vi blir friskare och kan minska sjukfrånvaro samt frånvaro för vård av sjukt barn (VAB) ligger i allas intresse, menar Daniel Berglind. 

Förskolor ska få hjälp att främja fysisk aktivitet 

Södermalms stadsdelsförvaltning är med i observationsstudien som genomförs på 27 av deras förskolor. Vissa av förskolorna har stor skolgård och andra liten eller ingen alls. Cirka 500 barn och 100 pedagoger medverkar och i sju efterföljande dagar kommer de bära varsin accelerometer – en liten manick med stor teknisk förmåga som mäter rörelseaktivitet i detalj. När man fått en bild av hur barnens och pedagogernas fysiska aktivitet ser ut ska uppgifter om sjukdomsfrekvens samlas in under sex månader. Även psykisk hälsa och miljörelaterade faktorer ska studeras, och deltar gör också barnens vårdnadshavare.

– Vi är väldigt tacksamma över samarbetet med CES, och vi kommer i enlighet med studiens resultat se över och utveckla våra verksamheter så att barnen får likvärdiga förutsättningar att uppnå rekommendationerna under vistelsetiden i förskolan, säger Signe Haugo, hälsostrateg på Södermalms stadsdelsförvaltning.

Kartläggningen väntas vara avslutad innan sommaren 2019. Då är målet att ha identifierat faktorer inom förskolans verksamhet som kan justeras så att fysisk aktivitet bland barn och pedagoger främjas.

– Det kan handla om allt från policyer som säger att barnen ska lämnas och hämtas utomhus till vilka leksaker och redskap som bidrar till mest fysisk aktivitet, säger Daniel Berglind.

    

Publicerad 2018-09-13