bilden visar en man som antecknar papper som ligger på ett bord

GHQ-12 mäter tillförlitligt psykisk ohälsa i befolkningen

Frågeverktyget the General Health Questionnaire 12 (GHQ-12) mäter på ett tillförlitligt sätt förekomsten av psykisk ohälsa i befolkningen. Det visar en ny studie från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) där man har utvärderat verktyget som bland annat används i Region Stockholms folkhälsoenkät Hälsa Stockholm.

Första svenska utvärderingen av tillförlitligheten

The General Health Questionnaire 12 (GHQ-12) är ett självskattningsformulär med tolv frågor om psykisk hälsa. GHQ-12 utvecklades ursprungligen för primärvården men används, både i Sverige och internationellt, även i befolkningsbaserade undersökningar. 

I nästan 30 år har Region Stockholm använt GHQ-12 för att kartlägga den psykiska ohälsan i befolkningen i folkhälsoenkäten Hälsa Stockholm. GHQ-12 används dessutom i Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät och i andra regionala folkhälsoundersökningar.

Trots det har det saknats svenska valideringar av tillförlitligheten av GHQ-12, både i befolknings- eller patientmaterial. Därför har CES i en ny studie undersökt i vilken utsträckning GHQ-12 har tillräckligt god förmåga att identifiera och utesluta psykisk ohälsa i dels i befolkningen, dels bland patienter från psykiatriska öppenvårdspatienter.

God sensitivitet och specificitet

Resultaten visar att GHQ-12 på ett tillförlitligt sätt mäter psykisk ohälsa, och har måttlig till bra förmåga att identifiera och utesluta psykisk ohälsa. Det gäller oavsett om verktyget används på män eller kvinnor, respektive unga eller gamla.

Tillförlitligheten mättes genom att undersöka sensitiviteten och specificiteten vid olika gränsvärden i GHQ-12. Sensitiviteten visar hur sannolikt det är att GHQ-12 ger ett positivt testresultat när ett positivt resultat är det korrekta resultatet. Specificiteten visar motsvarande men för negativa resultat.

Publicerad 2020-07-24