Upptäck Handlingsprogram övervikt och fetma på nätet

Nu finns allt material om Handlingsprogram övervikt och fetma, HPÖ, samlat på ett ställe. Där finns fakta och material för den som arbetar med övervikt och fetma, hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet.

Den samlande webbsidan för HPÖ presenterar fakta, information och rekommenderade åtgärder till aktörer med viktiga roller i arbetet med övervikt och fetma. På webbsidan finns stöd och verktyg för arbetet. En del av innehållet är specifikt för en aktör eller målgrupp, annat återfinns under flera sidor. 

Arbete på flera håll

Handlingsprogram övervikt och fetma har funnits sedan 2004. Det nuvarande handlingsprogrammet antogs av Hälso- och sjukvårdsnämnden, inom Stockholms läns landsting, i december 2015. 

Arbetet kring övervikt och fetma bedrivs på flera håll i samhället, inte minst inom hälso- och sjukvården men även i till exempel kommuner, skolor och samhällsplanering.

Syftet och det övergripande målet är att vända utvecklingen där alltfler blir överviktiga eller lever med fetma. 

 

Mål för HPÖ

Mål för länets kommuner och stadsdelar till slutet av år 2020:

  • Andelen vuxna med övervikt ska vara mindre än 25 procent och andelen med fetma ska vara mindre än sju procent.
  • Andelen fyraåriga barn med övervikt ska vara mindre än sju procent och andelen med fetma ska vara mindre än två procent.
  • Andelen gravida förstföderskor med övervikt ska vara mindre än 15 procent och andelen med fetma ska vara mindre än fem procent.

Frågor

Har du frågor? Kontakta HPÖ på halsoframjande.hsf@sll.se

Publicerad 2017-06-29