Har standardiserade vårdförlopp gett längre väntetider för andra?

I och med satsningen på standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancervården har man befarat att andra patientgrupper skulle få längre väntetider. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) har följt implementeringen av SVF, och i ett nytt faktablad presenteras en analys av undanträngningar av urologpatienter inom Region Stockholm. Analyserna visar en viss undanträngningseffekt i samband med att SVF för prostatacancer introducerades.

Arbetssätt för att förbättra cancervården

Standardiserade vårdförlopp (SVF) initierades av regeringen och Sveriges kommuner och landsting 2015. Syftet är att förbättra cancervården genom att korta ledtider och minska regionala skillnader.

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) har fått i uppdrag att följa, stödja och utvärdera implementeringen av standardiserade vårdförlopp. I ett nytt faktablad analyseras SVF och undanträngningar.

Oro för undanträngningar av andra patienter

I samband med satsningen på SVF har man befarat att arbetssättet kan innebära en undanträngning av andra patientgrupper. CES har därför analyserat andelen patienter som väntat på operation eller annan åtgärd inom ramen för vårdgarantin över tid. Detta gjordes för godartad prostataförstoring och njursten – två sjukdomsgrupper som ansågs kunna ha påverkats av införandet av SVF för prostatacancer. Med hjälp av nationella väntetidsregister och plattformen SVF-INCA tog CES reda på om SVF inneburit kortare, längre eller oförändrade väntetider för patienter inom dessa två sjukdomsgrupper.

Viss risk för undanträngningar

Analyserna visade viss risk för undanträngningar för patienter med godartad prostatacancer. Samma mönster kunde inte ses för patienter med njursten. Att mäta undanträngningar är svårt, och resultaten bör därför tolkas med försiktighet.

I faktabladet understryker CES betydelsen av att fortsatt utvärdera möjliga undanträngningar, och öka kunskapen om hur satsningar såsom SVF kan påverka andra patientgrupper.

Fler faktablad om SVF

Det här faktabladet är det fjärde och sista i en serie av faktablad om utvärderingen av standardiserade vårdförlopp (SVF). Du kan läsa och ladda ned samtliga faktablad här på Folkhälsoguiden >>

 

Publicerad 2020-01-07