Implementering nästa steg när vi vill att barn och ungdomar ska röra sig mer

Regeringen vill få barn och ungdomar att röra sig mer. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin har kunskapen och expertisen för att hjälpa till med detta arbete.

Den 16/5 presenterade regeringen ett förslag om att öka den fysiska aktiviteten hos barn och ungdomar genom att utöka idrottsämnet i grundskolan med 100 timmar från och med hösten 2019. Ytterligare insatser behövs för att elever ska röra på sig varje dag i skolan. Det behövs samverkan mellan skola, samhälle och föräldrar för att få bäst effekt.

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) har sedan länge och med goda resultat jobbat med hälsa hos barn och ungdomar. Vi har också bidragit genom opinionsbildning som fått stort genomslag tillsammans med samtidiga initiativ från en rad aktörer. Bland annat har resultat från en ny unik nationell undersökning, Riksmaten ungdom, presenterats i en regeringsrapport. Dessutom har vi bidragit med vår expertis genom samarbete med Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket där vi under våren 2017 tagit fram ett underlag till regeringen med förslag till åtgärder för att främja bland annat fysisk aktivitet hos barn och ungdomar.

Stöd till skolan behövs

Nu har vi kunskap om vilka insatser som är bevisat effektiva och vi arbetar vidare med dem på CES, bland annat inom ramen för Elevhälsoportalen. Mindre klart är hur dessa insatser ska implementeras på bästa sätt. Skolan behöver stöd i detta och CES har kompetens att erbjuda sådant stöd. Vi tror också att nya arbetssätt i skolan kring barns rörelse behöver utvecklas och mer forskning behöver göras. CES vill därför hävda och verka för att nya insatser genomförs inom ramen för en vetenskaplig studie av högsta kvalitet.

Publicerad 2017-05-17

Kontaktperson