Information om Barnkonventionen flyttar

Nu flyttar landstingets övergripande material kring barns rättigheter till sll.se och Vårdgivarguiden.

Nu flyttar Landstingets material om barnkonventionen från Folkhälsoguiden till Stockholms läns landstings övergripande webbsida och på Vårdgivarguiden finns material för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

Materialet innefattar det som på Folkhälsoguiden haft rubrikerna "Barnkonventionen", "Barns rättigheter" och "Barn som är närstående"

Kan bli lag 2020 

Barnkonventionen har gällt i Sverige sedan 1990 och ska enligt ett förslag bli lag från 2020. Alla verksamheter som är finansierade av Stockholms läns landsting ska arbeta för att barnkonventionen omsätts i praktiken och utifrån varje verksamhets uppdrag. Detta innebär bland annat att arbeta systematiskt med att bemöta, kommunicera med och göra barn och unga delaktiga utifrån deras perspektiv och förutsättningar.

För mer information om barns rättigheter i landstinget kontakta:
Ludmilla von Zweigbergk.

Publicerad 2017-09-21