IRIS - bättre hälsa under graviditet och efter förlossning

IRIS-studien vill utveckla en metod för att hjälpa överviktiga gravida kvinnor till ändrade levnadsvanor genom motiverande samtal.

Att ha övervikt eller fetma när man blir gravid eller att gå upp kraftigt i vikt under graviditeten innebär ökade risker för både mamman och barnet.  

Genom motiverande samtal (MI) hoppas man kunna öka kvinnornas motivation och förmåga till att förändra sina mat- och rörelsevanor för en hälsosam graviditet eller viktnedgång efter förlossning.

- Under graviditeten och första tiden som nybliven mamma tros man vara mer mottaglig för livsstilsförändringar. Kan vi stötta kvinnor till att förändra sina mat- och rörelsevanor kan vi förebygga övervikt och fetma hos både kvinnan och barnet, säger Helena Bjermo, projektledare för IRIS-studien.

Syftet med studien är utveckla ett program för mödrahälsovården för att skapa goda mat- och rörelsevanor under och efter graviditet och därmed främja viktnedgång efter förlossning. 

Mödrahälsovården når nästan alla gravida

Mödrahälsovård är gratis i Sverige och nästan alla kvinnor träffar en barnmorska under sin graviditet.

- Eftersom nästan alla gravida kvinnor möter en barnmorska har mödrahälsovården goda möjligheter att nå alla kvinnor som kan behöva stöd, säger Helena Bjermo. Vi hoppas att IRIS-studien ska leda till en effektiv metod för att motverka övervikt och fetma som kan införas i mödrahälsovården.

Studien utförs av Stockholms läns landsting i samarbete med Karolinska Institutet.

Publicerad 2014-11-13

Kontaktperson: Helena Bjermo